ManidiManu: È per te papà (12/03/2019 17:00 - 19:00)

Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra ManidiManu: È per te papà laboratorio creativo a cura di Manuela Rinaldi da 5 a 10 anni ore 17.00 su prenotazione